KOMUNIKATY – STRONA GŁÓWNA

Mazowiecka Policja apeluje

Drodzy uczniowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! 
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Uwaga 

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję, że Przedszkole Publiczne nr 26 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
 w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego. Nauczyciele naszej szkoły będą komunikowali się z  uczniami i ich rodzicami m.in. poprzez e-dziennik (Librus), pocztę szkolną, bezpłatną aplikację Microsoft Teams.

Ważne komunikaty!

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590,
gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 26 

Uchwała w sprawie rekrutacji do przedszkoli
Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia
Zasady rekrutacji 

Najważniejsze terminy:
20 kwietnia – 30 kwietnia – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola;
6 maja – opublikowanie list dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
6 maja – 15 maja – potwierdzanie woli zapisu dziecka do przedszkola;
18 maja – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32
im. Marszałka J. Piłsudskiego

Uchwała w sprawie rekrutacji do klas I
Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia
Załącznik do Zarządzenia

Najważniejsze terminy:
15 kwietnia -30 kwietnia-rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do do klasy I;
14 maja – opublikowanie list dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
14 maja – 18 maja -potwierdzanie woli zapisu dziecka do klasy I;
19 maja – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Rodzice już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkola na nowy rok szk. 2020/2021.

Udostępniamy poniżej wzór Deklaracji kontynuacji dla zainteresowanych Rodziców, którzy chcą pozostawić dzieci w naszej placówce w przyszłym roku szkolnym. Prosimy o wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji IPrzedszkole do 6 kwietnia 2020 roku.

kontynuujacy_2020

Poradnik dla Rodzica !!!

Rodzicu
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

ODBIÓR KSIĄŻEK

Drodzy Rodzice przedszkolaków !
Informujemy, że w niżej wymienionych terminach będzie możliwość odbioru ze szkoły książek dla dzieci do pracy w domu. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie tylko swojego, ale też pracowników szkoły. Po książki zgłaszamy się osobiście bez dzieci, każda grupa w wyznaczonym terminie, w godzinach 9.00-15.00. Książki będą do odebrania przy wejściu do szkoły.
grupa III „Jeżyki” – 23 marzec (poniedziałek)
grupa II „Poziomki” – 24 marzec (wtorek)
grupa I „Leśne Duszki” – 25 marzec (środa)