2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Rada rodziców


Drodzy Rodzice !!!

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Radomiu informuje, że w bieżącym roku szkolnym fundusze zebrane podczas Festynu Rodzinnego zostaną przeznaczone w  całości na projekt nowej sali gimnastycznej.  

W związku z planowaną tak dużą inwestycją zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców. Przygotowanie projektu jest kosztownym przedsięwzięciem, dlatego każda dodatkowa kwota bardzo się przyda. Nowa, przede wszystkim duża, sala gimnastyczna jest bardzo potrzebna naszym dzieciom. Dziękujemy 

 Prezydium Rady Rodziców

Drodzy Rodzice !!!

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przygotowanie fantów na loteryjkę, która odbędzie się podczas Festynu Rodzinnego, zorganizowanego w naszej szkole w dniu 02.06.2017r. Mogą być to rzeczy nowe lub używane, ale w dobrym stanie, np.: zabawki, maskotki, książki, gry planszowe, gadżety i różne drobiazgi zalegające w Państwa domach. Wszystkie fanty podarowane na loteryjkę prosimy o przynoszenie do wychowawców klas do końca maja.

Z góry bardzo dziękujemy !!!

                                                                        Prezydium Rady Rodziców

Pytania związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców proszę kierować na adresradarodzicow_psp32@op.pl 


CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW


Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w zakresie wyżej wymienionych spraw.
Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania celów i zadań szkoły.
2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy.
3. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, wpływu na działalność szkoły, wśród nich:

  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie,
  • uzyskania w każdym z nich rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, programu wychowawczego szkoły, oraz programu rozwoju szkoły,
  • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.