* 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 *

Biblioteka


 Aktualności tutaj

   Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Radomiu zajmuje jedno przestronne pomieszczenie. W naszej bibliotece znajduje się wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej, czasopisma oraz dokumentacja wewnątrzszkolna. Biblioteka pełni funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstanie ICIM jest efektem realizacji projektu MEN "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W naszej pracowni dysponujemy czterema komputerami dla uczniów i nauczycieli z dostępem do Internetu. Każdy komputer wyposażony jest w programy multimedialne. Dysponujemy również urządzeniem wielofunkcyjnym składającym się z drukarki, skanera i kserokopiarki.
   Biblioteka szkolna, oprócz tradycyjnej pracy bibliotecznej, prowadzi szereg zajęć dydaktyczno - wychowawczych i zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizuje imprezy biblioteczne i czytelnicze, wystawy o różnorodnej tematyce, konkursy, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych. Biblioteka wspomaga realizację procesu nauczania i wychowania. Udziela pomocy w zdobywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom czytelników rozwijając i zaspakajając ich potrzeby czytelnicze i informacyjne.   

  Dla uczniów klas starszych organizowane są pozalekcyjne zajęcia w ramach Koła Miłośników Książki oraz Koła Przyjaciół Biblioteki podczas których uczniowie dbają o księgozbiór, redagują gazetki biblioteczne, przygotowują inscenizacje promujące bibliotekę, pomagają bibliotekarzowi w codziennej pracy, ale także atrakcyjnie spędzają czas wolny.

Biblioteka czynna:

poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00