Wakacje tuż, tuż... *                     Wakacje tuż, tuż... *             Wakacje tuż, tuż... *                    Wakacje tuż, tuż... *         Wakacje tuż, tuż... *          Wakacje tuż, tuż... * 

Pracownicy szkoły - dyrekcja


Dyrektor PSP Nr 32 w Radomiu 
Aleksandra Kaleta 

Z-ca Dyr. PSP Nr 32 w Radomiu   
Dorota Szczepańska