* 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 *

Pracownicy szkoły - dyrekcja


Dyrektor PSP Nr 32 w Radomiu 
Aleksandra Kaleta 

Z-ca Dyr. PSP Nr 32 w Radomiu   
Dorota Szczepańska