Dyżur nauczycieli klas IV - VII  odbędzie się 12.12.2017r.  (wtorek)  od 17.00 do 18.00. Zapraszamy!

Pracownicy szkoły - dyrekcja


Dyrektor PSP Nr 32 w Radomiu 
Aleksandra Kaleta 

Z-ca Dyr. PSP Nr 32 w Radomiu   
Dorota Szczepańska