O nas


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom i rodzicom, a wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia naukę na  najwyższym poziomie. Zasoby szkoły umożliwiają rozwój uczniów.


Nasi uczniowie mają do dyspozycji:


   dostosowane do potrzeb  klasopracownie,
    osobną świetlicę dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich,
    salę do zabaw ruchowych dla dzieci korzystających ze świetlicy,
    bezpieczny plac zabaw,
   sale gimnastyczne (dużą i małą),
   nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne,
   pracownie  z tablicami interaktywnymi,
   bibliotekę z Centrum Informacji Multimedialnej,
    opiekę pedagoga, logopedy i pielęgniarki,
    jadalnię, kuchnię - oferującą smaczne posiłki,
   bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej,
   komputery, projektory, bezpieczne łącze internetowe. 

Diagnozujemy potrzeby i zainteresowania uczniów i proponujemy zajęcia dodatkowe:

   zajęcia rozwijające logiczne myślenie,
   koło dziennikarskie,
    koło plastyczne,
    zajęcia taneczne,
  lekcje twórczego myślenia,
   zajęcia sportowe i gimnastykę korekcyjną,
   zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce,
   koło teatralne,
   zajęcia na basenie - nauka pływania,
   zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania.

Zapraszamy uczniów i rodziców do wspólnej organizacji:

    uroczystości szkolnych,
    konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
    dni otwartych szkoły,
   festynów rodzinnych,
    kiermaszy świątecznych,
    akcji charytatywnych,
    półzimowisk i półkolonii.

Realizujemy innowacje pedagogiczne oraz projekty eTwinning.  Współpracujemy z licznymi organizacjami

ZAPRASZAMY DO NAS!