Udanych wakacji!!

Pracownicy szkoły - nauczyciele


Wychowanie przedszkolne:
Elżbieta Polit 
Grażyna Kowalczyk 

Edukacja wczesnoszkolna:

Alina Kieczmur
Krystyna Podgórska
Małgorzata Chmielewska 
Małgorzata Adamiec 
Małgorzata Murawska  
Małgorzata Potrząsaj 
Beata Gadaj 
Iwona Czyżewska

J. polski:
Anna Wolska
Anna Wieruszewska

J. angielski:
Dorota Wieruszewska 
Agnieszka Szyszka - Fereniec
Izabela Włodarczyk

Historia:
Joanna Kowalska

Matematyka:
Elżbieta Grzegorczyk
Małgorzata Pyrek

Przyroda:
Barbara Boguszewska
Dorota Szczepańska

Informatyka, Technika:
Magdalena Łysakowska

Plastyka, Muzyka:
Beata Chudziak

Religia:
ks. Krzysztof Nowosielski
Ewa Mężyk
Joanna Kowalska

Wychowanie fizyczne:
Aldona Mazur
Marcin Skrok
Aneta Stefańska

Świetlica szkolna:
Marzena Zawadzka
Anna Celuch
Monika Pyszczek
Aneta Stefańska

Pedagog szkolny:
Izabela Podsiadło

Logopeda:
Teresa Kołtunowicz
Barabara Boguszewska
Monika Kazimierczak

Biblioteka szkolna:
Iwona Czarnecka 
Aldona Mazur