Wakacje tuż, tuż... *                     Wakacje tuż, tuż... *             Wakacje tuż, tuż... *                    Wakacje tuż, tuż... *         Wakacje tuż, tuż... *          Wakacje tuż, tuż... * 

Pracownicy szkoły - nauczyciele


Wychowanie przedszkolne:
Elżbieta Polit 
Grażyna Kowalczyk 

Edukacja wczesnoszkolna:
Małgorzata Adamiec
Małgorzata Murawska  
Iwona Czyżewska
Beata Gadaj 
Alina Kieczmur
Krystyna Podgórska
Małgorzata Chmielewska 


J. polski:
Anna Wolska
Anna Wieruszewska
Katarzyna Towarek 


J. angielski:
Dorota Wieruszewska 
Agnieszka Szyszka - Fereniec
Anna Jędras

J. niemiecki:
Magdalena Błaszczyk

J. hiszpański:
Jarosław Barański

Historia:
Joanna Kowalska

Matematyka:
Elżbieta Grzegorczyk
Małgorzata Pyrek
Irena Krawczyk

Przyroda:
Barbara Boguszewska

 Biologia:
Aneta Wrochna

Geografia:
Dorota Szczepańska

Chemia:
Anna Bałękowska

Fizyka:
Magdalena Górska

 Informatyka:
Magdalena Łysakowska
Elżbieta Grzegorczyk

Technika:
Magdalena Łysakowska 

Plastyka:
Beata Chudziak

 Muzyka:
Beata Chudziak 
Artur Walczak

Religia:
ks. Krzysztof Nowosielski
Ewa Mężyk
Joanna Kowalska

Wychowanie fizyczne:
Aldona Mazur
Marcin Skrok
Natalia Machnio
Aneta Stefańska

Świetlica szkolna:
Marzena Zawadzka
Anna Celuch
Aneta Stefańska
Małgorzata Potrząsaj 

Pedagog szkolny:
Izabela Podsiadło

Logopeda:
Teresa Kołtunowicz
Barbara Boguszewska

Biblioteka szkolna:
Aldona Mazur
Iwona Marciszonek