* 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 *

Pracownicy szkoły - administracja


Pracownicy administracji

Ewa Jarosińska 
Marianna Moskwa
Anna Góralska
Anna Tuszkowska
Karolina Warmiak