2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Pracownicy szkoły - administracja


Pracownicy administracji

Ewa Jarosińska 
Marianna Moskwa
Anna Góralska
Anna Tuszkowska
Karolina Warmiak