Bezpieczeństwo w Internecie


 Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu wśród mieszkańców osiedla.

  W celu promowania bezpiecznego korzystania z Internetu, zorganizowano spotkania z mieszkańcami naszego osiedla. Uczniowie chętnie opowiadali o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz o zagrożeniach czyhających w sieci. Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę informacyjną związaną z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz informacjami na temat szukania pomocy dla ofiar przemocy w sieci.
Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w projekcie.

   

Cyberprzemoc i zagrożenia w sieci – spotkanie z Policjantem

   W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszami policji.
Dnia 13 kwietnia 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieli okazję spotkać się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nasze zaproszenie przyjął st. post. Dominik Krzciuk oraz podkom. Alicja Wasik. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych (0-III) oraz starszych (IV-VII).
Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjanci przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiadali o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić.
Funkcjonariusze scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnili, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Policjanci radzili, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Często podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania. Przekazali wiele informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich ilustrując je odpowiednimi przykładami.
Mundurowi omówili temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych oraz związanych z tym zagrożeniami. Duży nacisk podczas rozmowy był położony na metody jakie stosują przestępcy, aby zdobyć zaufanie, a później potrzebne dane.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani wiedzą przekazywaną przez Policjantów. Zadawali wiele pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami w omawianym temacie.

    

Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji o tematyce bezpieczeństwa w Internecie

   W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje o tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Nauczyciele opowiadali o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy. Często podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania. Opowiadali o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Radzili, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Omówili temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych oraz związanych z tym zagrożeniami. Omawiali metody jakie stosują przestępcy, aby zdobyć zaufanie, aby uzyskać potrzebne informacje.
Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie scenariuszy i materiałów (filmów, spotów, plików muzycznych itp.) udostępnionych na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl.

    

Bądź bezpieczny w Internecie

Przez cały miesiąc luty w naszej szkole były realizowane różne przedsięwzięcia związane z propagowaniem bezpiecznego korzystania z Internetu. 8 lutego odbył się apel ze specjalistą do spraw bezpieczeństwa w Internecie.
Apel noszący tytuł: „Bądź bezpieczny w Internecie” miał na celu przybliżyć problem cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w sieci. Przypomniano uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz o zagrożeniach czyhających w cyberprzestrzeni. Uczniowie uzyskali informację jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.
Zorganizowanie apelu o tematyce poświęconej cyberprzemocy z pewnością poszerzy wiedzę uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania na wirtualne zagrożenia.

   

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie

   Promując bezpieczeństwo w Internecie w klasach IV – VII odbył się Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w konkursie wykazując się dużą wiedzą w tym temacie.
Uczniowie, którzy w szczególności zasługują na pochwałę osiągając 100% wiedzy z testu o Bezpieczeństwie w Internecie to:
• Mateusz Basaj kl. 4a
• Zuzanna Boruc kl. 4b
• Bartosz Pająk kl. 7a
• Adrianna Siwiec kl. 5b
• Sandra Prokop kl. 5b
• Nikodem Pieczeniak kl. 5b
• Jakub Pietruszka kl. 7b
• Jakub Kacprzak kl. 7b
• Alicja Bąk kl. 7a
• Julia Król kl. 5a
• Bartosz Głowacki kl. 5a
• Samira Khursanova kl. 5a
• Wiktor Kozłowski kl. 6b
• Natalia Słota kl. 6b
• Filip Szlachetka kl. 7b

   

Stop cyberprzemocy – grafika komputerowa

   Przez cały miesiąc luty w naszej szkole były realizowane różne przedsięwzięcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu. Propagowaliśmy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa online.
Uczniowie na zajęciach informatyki wykonali w postaci grafiki komputerowej, plakaty związane z bezpieczeństwem w Internecie.

   

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

   Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Już po raz 14 w Polsce i w ponad stu krajach na świecie w lutym, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem akcji jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.
W klasach IV – VII na lekcjach informatyki zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w Sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej. Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie scenariuszy i materiałów (filmów, spotów, plików muzycznych itp.) udostępnionych na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl.
Podczas zajęć Szkolnej Kawiarenki Internetowej systematycznie przez cały rok szkolny realizowane są zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych.
W klasach 0 – III podczas zajęć lekcyjnych zostały przeprowadzone pogadanki poświęcone tematyce zagrożeń w Sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. „Dziecko w sieci” oraz oglądali filmy pt. „Owce w sieci” http://pl.sheeplive.eu, korzystali z materiałów promujących bezpieczeństwo w Internecie na stronie http://sieciaki.pl.
W ramach obchodów DBI uczniowie klas IV – VII przygotowali plakaty o tematyce Bezpieczeństwa w Internecie. Utworzono ścienną gazetkę szkolną zawierającą najważniejsze porady i przestrogi dla najmłodszych Internautów. Podczas przerw uczniowie z klas starszych uczestniczyli w happeningu.
Przez cały miesiąc luty w naszej szkole były realizowane różne przedsięwzięcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu. Propagowaliśmy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa online.

   

Spotkania z rodzicami

   Podczas zebrań z rodzicami przedstawiono zagadnienia dotyczące tematyki cyberprzemocy i bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Została zaprezentowana prezentacja multimedialna „Bezpieczeństwo Cyfrowe dzieci i młodzieży”.

Wystawa – Bezpieczeństwo w Internecie

    W naszej szkole zorganizowano wystawę poświęconą Bezpieczeństwu w sieci Internet. Miała ona na celu przypominać uczniom o podstawowych zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz o zagrożeniach czyhających w sieci. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w projekcie.

    

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu


   3 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.
Dzień ten rozpoczął się od spotkania Edukatora Anny Równy z Panią Dyrektor. Uczniowie klas 0 – III spotkali się na sali gimnastycznej z Panią Edukator, gdzie poznały wierszyki związane z cyberprzemocą, rozwiązywały krzyżówki i oglądały film o Agatce.
Uczniowie klas 4-7 odbyły warsztaty w salach lekcyjnych. Rozmawiano o tym, jak mądrze korzystać z Internetu, a także na co zwracać szczególną uwagę, by czuć się bezpiecznie. Jak kształtować własny wizerunek w sieci, i zachować bezpieczeństwo w kontaktach z innymi.
Dzień zakończył się szkoleniem Rady Pedagogicznej, na której Edukator przedstawiła główne założenia projektu. Omówiła jak przygotować się do spotkania z rodzicami. Zaprezentowała film skierowany do rodziców oraz prezentację na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci i nowych zagrożeń, które pojawiają się w cyberprzestrzeni.
Przedstawiła stronę projektu www.cyfrowobezpieczni.pl z materiałami dla nauczycieli. Zachęcała nauczycieli do udziału w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” oraz w kursie e – learningowym: "Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci".
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu z pewnością poszerzył wiedzę uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania na wirtualne zagrożenia.