* 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 *

Pracownicy szkoły - obsługa


Pracownicy obsługi
Lidia Pietras
Iwona Dębska
Anna Wlazło
Dorota Utkowska
Katarzyna Marszałek
Janina Gregorczyk
Halina Sałek
Anna Żabicka
Robert Kober
Zdzisław Pietras
Tomasz Towarek
Jacek Błach