Lekcja historii

Uczniowie klas piątych mieli możliwość na lekcji historii zaprezentowania inscenizacji wybranych przez siebie mitów. W grupach projektowych wybierali mit, który chcieli przedstawić, następnie przygotowali stroje i potrzebne rekwizyty. Największą popularnością cieszył się mit o Demeter I Korze. Uczniowie w bardzo ciekawy i twórczy sposób podeszli do swojego zadania, pokazując całkiem nowe spojrzenie spojrzenie na mitologię grecką. Nauka w tym przypadku połączona była ze świetną zabawą.