Historia Szablą Pisana

„Szabla ma w Polsce bogatą i piękną historię. Mijające czas nadawał jej coraz większego znaczenia nie tylko jako przedmiotu orężnego. Szabla właśnie, a nie inny rodzaj broni, była znakiem stanu szlacheckiego, symbolem potęgi militarnej i polskości w okresie zaborów. Trafiła nawet do słów naszego hymnu. I jako symbol przetrwałą do dzisiaj”.

W listopadzie miało miejsce w naszej szkole spotkanie uczniów z Grzegorzem Sztalem z lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Odbyło się ono pod hasłem: „Historia Szablą pisana”. Dzieci miały możliwość usłyszenia opowieści o początkach szabli, jej rodzajach i wykorzystaniu na polu bitwy.

Akcja „Rekord dla Niepodległej”

W dniu 9 listopada społeczność szkolna, uczniowie wszystkich klas i nauczyciele uczestniczyli w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Dokładnie o godzinie 11:11 odbyło się wspólne śpiewanie naszego narodowego hymnu. W podniosłej atmosferze, zachowując godną postawę, odśpiewaliśmy pełną wersję naszego hymnu, aby uczcić tę ważną rocznicę. Ta ogólnopolska akcja miała na celu wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Indywidualne Biegi Przełajowe

28 – osobowa reprezentacja Naszej szkoły pod opieką p. Natalii i p. Marcina wzięła udział w eliminacjach XV ROM w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Biegom towarzyszyły duże emocje, biegnącym zawodnikom mocno dopingowali ich koledzy i koleżanki. W swoich kategoriach wiekowych trzech naszych zawodników awansowało do międzypowiatowych indywidualnych biegów przełajowych:

Szymon G – I miejsce, Oskar S – III miejsce, Filip K – VI miejsce

GRATULUJEMY !!!