Dzień Języków Obcych

W dniu 26 września 2018 roku odbył się Europejski Dzień Języków Obcych zorganizowany przez uczniów i nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Wydarzenie to miało również na celu rozbudzanie zainteresowania oraz motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

Czytaj dalejDzień Języków Obcych

Pierwszy dzwonek…

3 września zabrzmiał symboliczny pierwszy dzwonek, który oznajmił początek roku szkolnego dla całej społeczności PSP nr 32. Uczniowie pełni wakacyjnych wrażeń i radosnych oczekiwań na spotkania z koleżankami i kolegami zgromadzili się w sali gimnastycznej. Niezwykle podekscytowane były dzieci z klas czwartych i pierwszych, bo to przecież nowy etap w ich szkolnym życiu. Niepewność, momentami strach, jak to będzie, jaka będzie nowa wychowawczyni, czy koleżanki i koledzy będą mili i serdeczni? Te pytania stale pojawiały się w ich myślach. Nie mieli się jednak, czego obawiać, bo już w drzwiach sali dzieci zostały serdecznie powitane. Przy klasach stali wychowawcy i z uśmiechem na twarzach zapraszały swoich uczniów. Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu.
Pełni wiary we wspaniałe wyniki w nauce, ciekawi nowych treści i przedmiotów, uczniowie zaczęli się uczyć w nieco innej, bo już ośmioklasowej szkole podstawowej.

KOMUNIKATY – STRONA GŁÓWNA

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!”
   – Janusz Korczak

1 czerwca to taki dzień w roku, który jest szczególnie lubiany przez wszystkie dzieci. Wówczas na całym świecie obchodzimy Dzień Dziecka.  Pragniemy więc złożyć wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowia, szczęścia powodzenia!
Niech się spełnią największe marzenia!
Dziś się wszystko w lepsze zmienia:
Lepsza staje się rodzina,
I weselsza Twoja mina.
Tak jak tęcza kolorowa
Buzia Twoja wyjątkowa,
Zawsze nie tylko od święta.
Niech będzie uśmiechnięta,
Niech codziennie wita Was słoneczny poranek,
A dzień będzie pełen miłych niespodzianek.

 
ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Informacje dotyczące kwalifikacji dzieci do świetlicy szkolnej:
  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.
  2. Uzupełnioną kartę wrzucamy do urny, która znajduje się w szkole lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres: psp32@interia.pl
  3. Termin składania dokumentów obowiązuje od 1.06.2020 do 10.06.2020.
  4. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących.
  5. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart.
  6. Karta dostępna jest w formie papierowej w budynku szkoły lub poniżej:
    KARTA ZGŁOSZENIA
Uwaga, Rodzice i Uczniowie klas VIII
dnia 19.05.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję dotyczącą terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Poniżej harmonogram rekrutacji i komunikat MEN:

Konsultacje klas IV – VIII od 1 czerwca 2020r.
Na konsultacje mogą przyjść wyłącznie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa wychowawcy klasy i posiadają podpisane oświadczenia.

Klasa Dzień tygodnia Godzina Przedmiot
(nazwisko nauczyciela)
Sala
4b Czwartek 9.25 – 9.45 Język polski
A. Wolska
 

201

5a Wtorek 12.55 – 13.15 Język polski
K. Towarek
 

206

13.20 – 13.45 Matematyka

 E. Grzegorczyk

 

206

5b Wtorek 14.35 – 15.20 Język polski
K. Towarek
 

205

Środa 12.00 – 12.25 Biologia
A. Wrochna
 

104

Czwartek 10.20 – 10. 40 Historia
J. Kowalska
102
10.50 – 11.35

 

Matematyka
I. Krawczyk
 

102

6a Wtorek 12.55 – 13.20 Język angielski
 D. Wieruszewska
 

201

Czwartek 9.00 – 9.20 Język polski
A. Wolska
 

201

6b

 

Wtorek 12.00- 12.25 Geografia
D. Szczepańska
 

205

12.30 – 12.50

 

Technika
M. Łysakowska
 

205

12.55 – 13.15 Matematyka

E. Grzegorczyk

 

205

13.20– 13.45 Języka polski
K. Towarek
 

205

Środa 12.30 – 12.55 Biologia
A. Wrochna
 

104

   6c

 

Wtorek 13.50 – 14.35 Język polski

K. Towarek

 

206

Czwartek 9.55 – 10.40 Matematyka
I. Krawczyk
 

102

9.55 – 10.20 Historia
J. Kowalska
 

206

7a Środa 9.00 – 9.45 Chemia
M. Dubińska
 

104

10.00 – 10.25 Język niemiecki
M. Błaszczyk
 

104

10.25 – 10.50 Matematyka
M. Pyrek
 

104

10.55 – 11.15 Geografia
D. Szczepańska
 

104

8a Wtorek 12.05 – 12.50 Język angielski –
 D. WieruszewskaK. Chojnacka
 

201

203

13.00 – 13.45 Język polski
 A. Wieruszewska
 

203

13.50 – 14.35 Matematyka
E. Grzegorczyk
 

203

8b czwartek 8.15 – 9.00 Język polski
A. Wolska
 

202

9.05 – 9.50 Matematyka
I. Krawczyk
 

202

10.00 – 10.45 Język angielski
K. Chojnacka
 

202

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych od 18 maja 2020 r.
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w PSP nr 32 

Oświadczenia: 
Zajęcia rewalidacyjne               Konsultacje                Zajęcia  kl. I – III

Od 18.05.20r   mozliwość porowadzenia zajęć rewalidacyjnych 

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Od 25.05.20r. możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I- III z możliwością zajęć dydaktycznych

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Od 25.05.20 r. organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, a od 01.06.20 r. konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla  uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Jednocześnie prowadzone jest nadal nauczanie zdalne. 

UWAGA RODZICE

Lista dzieci przyjętych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Radomiu

Lista przyjętych 

Szanowni  Rodzice 

w związku z otwarciem Przedszkola Publicznego Nr 26 w ZS-P Nr 4 w Radomiu z dniem 18.05.2020 roku prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych  poniżej dokumentów. 

Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii COVID-19, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

 Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 26 

Rekrutacja uzupełniająca od 22.06 do  29.06. 20 r. 

Uchwała w sprawie rekrutacji do przedszkoli
Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia
Zasady rekrutacji 

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rekrutacja uzupełniająca od 10.06 do  26.06. 20 r. 

Uchwała w sprawie rekrutacji do klas I
Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia
Załącznik do Zarządzenia