Pilna pomoc dla schroniska !

PILNY APEL O POMOC DLA SCHRONISKA !!!

Zwracamy się do wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzin z gorącym apelem o pomoc zwierzętom, którymi opiekuje się schronisko na ul. Witosa 96 w Radomiu.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
02 1240 5703 1111 0010 3954 8736
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁACONĄ ZŁOTÓWKĘ !!!