Pogrzeb śp. Ojca Huberta Czumy

Poczet sztandarowy uczestniczył w pogrzebie śp. Ojca Huberta Czumy, Honorowego Obywatela Radomia. Uroczystości odbyły się w obecności władz państwowych i kościelnych, uczestniczyło w nim około 50 pocztów sztandarowych. Zostały odczytane listy od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, Prezesa Rady ministrów Mateusza Morawieckiego  oraz prezydentów miast: Radomia, Szczecina i Lublina.

Kapłan i zakonnik odszedł w 89. roku życia, 64. kapłaństwa i 71. powołania zakonnego. 

Był znanym i cenionym katechetą i duszpasterzem akademickim, mocno zaangażowanym i więzionym za działalność opozycyjną w PRL. Urodził się 2 listopada 1930 r. w Lublinie. Jego ojciec Ignacy był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posłem na Sejm RP i współtwórcą polskiej konstytucji z 1935 r., zaś stryj, generał Walerian Czuma, organizatorem i dowódcą obrony Warszawy w 1939 r. Matka Lubow była pianistką. Od sierpnia  1979 r. o. Hubert związany był z kościołem pw. Świętej Trójcy w Radomiu jako duszpasterz młodzieży, kapelan więzienny, duszpasterz ludzi pracy oraz kapelan „Solidarności”. Przez wiele lat prowadził audycje dla młodzieży w diecezjalnym radiu Plus Radom oraz współpracował z Telefonem Zaufania. Był członkiem redakcji „AVE Pisma Diecezji Radomskiej”. W latach 1980-1989 współpracował z „Solidarnością”, a w 1989 r. organizował Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej. W 2003 r. został honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”. Był również członkiem Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”. W 2008 r. Rada Miasta Szczecina nadała Ojcu Hubertowi Czumie tytuł Honorowego Obywatela. Został także Honorowym Obywatelem Radomia (31 sierpnia 2015 r.) oraz Honorowym Obywatelem Lublina (12 kwietnia 2016 r.). Odznaczony został również Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) oraz medalem Pro Memoria (2007 r.).