Przygotowania do Dnia Papieskiego

Ten dzień wolontariusze wraz z opiekunami – p. Anetą Stefańską, p. Pauliną Skórnicką oraz p. Ewą Mężyk spędzili w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Przyjechaliśmy tu, żeby przygotować do wysyłki 600 pakietów do zbiórki parafialnej z okazji XIX Dnia Papieskiego. Zadanie nie było aż takie trudne – przede wszystkim trzeba było naklejać naklejki i liczyć plakaty, ale wymagało skupienia i uwagi. Pakiety powinny trafić do odpowiednich parafii we właściwym dekanacie. Wszyscy jednak świetnie wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków! Zwłaszcza, że w tym roku połączyliśmy siły ze stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Towarzyszyli nam również kapłani: prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. Dariusz Kowalczyk oraz związani z Fundacją –  ks. Wojciech Tkaczyk oraz ks. Rafał Mierzejewski.

Dzień rozpoczęliśmy wspólną modlitwą brewiarzową, którą poprowadził ks. Dariusz Kowalczyk. Już na początku spotkania ks. D. Kowalczyk podziękował nam za coroczne zbiórki na stypendia oraz za kolejną akcję pakowania i adresowania pakietów. Następnie przeszliśmy do drukarni, gdzie wykonaliśmy swoje zadanie. Oczywiście było mnóstwo śmiechu i żartów, ale też ciekawych rozmów z nowymi kolegami i koleżankami z Fundacji. Po pracy zostaliśmy zaproszeni na pyszny obiad w seminaryjnym refektarzu, a następnie na zwiedzanie seminarium – min. kaplicy i sali gimnastycznej, w której mogliśmy trochę poćwiczyć.

Jak podsumował jeden z wolontariuszy – ten dzień był naprawdę piękny!