Snapshots of myself on the European canvas

Projekt

Cele dla uczniów:

 • zwiększenie motywacji do nauki,
 • budzenie świadomości międzykulturowej i poczucia tożsamości,
 • rozwijanie europejskich wartości, takich jak: akceptacja, tolerancja, niedyskryminacja,
 • doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych
 • nauka podstaw fotografii,
 • rozwijanie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i społecznych,
 • umożliwienie wyrażania siebie, kreatywności,
 • poprawa samooceny.

Na poziomie nauczycieli projekt ma na celu:

 • zwiększenie motywacji,
 • umożliwienie współpracy i współdziałania między nauczycielami z UE,
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk,
 • podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów Erasmus +,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i społecznych,
 • rozwijanie umiejetności posługiwania się językiem angielskim.

Współpracujemy z 4 szkołami w czterech różnych krajach:

Mobilność Rumunia – Oradea wspomnienia
Prezentacja naszej szkoły
autorstwa naszych uczniów pod opieką  fotografa p. Sz. Wykroty

         W ramach projektu „Snapshots of Myself on the European Canvas” zrealizowano drugi  z czterech wyjazdów (drugą mobilność). Po przeprowadzonej rekrutacji na terenie szkoły wybrano 5 uczniów, którzy wyjechali do Oradei w Rumunii  w dniach 06.04.- 12.04.2019r.  Mobilność ta miała na celu  poznanie systemów edukacji krajów partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii oraz podstaw fotografii.

         Po gorącym i bardzo uroczystym przyjęciu chlebem i solą przez nauczycieli i uczniów rumuńskiej szkoły, nasi uczniowie  rozwijali kreatywność, komunikację, umiejętności interpersonalne i społeczne. Przedstawiali  prezentację przygotowaną wcześniej w kraju na temat: „Moja szkoła” w języku angielskim, poznawali podstawy fotografii związane z technikami koloryzacyjnymi i świetlnymi. Uczestniczyli w warsztatach fotograficznych oraz w wycieczkach do Jaskinii Niedzwiedziej, kopalni soli i Cluj Napoci. Poznawali kulturę i historię Rumunii poprzez wycieczki z przewodnikiem. Pobyt uczniów w rodzinach rumuńskich także wpłynął na poznanie kultury i tradycji goszczącego państwa. Olbrzymia troska i opiekuńczość rodzin rumuńskich dała naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa.

            Nauczyciele przedstawili prezentacje dotyczące systemów edukacji w poszczególnych krajach. Kontynuowali współpracę oraz wymieniali doświadczenia na temat projektu, który umożliwia wymianę dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi, podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów Erasmus +.

Mobilność Adana Turcja – nasze wspomnienia prezentacja 

         W ramach projektu zrealizowano pierwszy z czterech wyjazdów (pierwszą mobilność). Po przeprowadzonej rekrutacji na terenie szkoły wybrano 5 uczniów, którzy wyjechali do Adany w Turcji  w dniach 15.12.- 21.12.2018r.  Mobilność ta miała na celu  poznanie systemów edukacji krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem  Turcji.

         Po gorącym i bardzo uroczystym przyjęciu uczniowie  rozwijali kreatywność, komunikację, umiejętności interpersonalne i społeczne. Przedstawiali  prezentacje przygotowaną wcześniej w kraju na temat: „Mój dzień” w języku angielskim, poznawali podstawy fotografii. Uczestniczyli w warsztatach plastycznych, wyrażali swe uczucia i poglądy przez sztukę. Uczestniczyli w wycieczkach do Tarsus i Kapadocji. Poznawali kulturę i sztukę Turcji poprzez wizyty w muzeach, warsztatach garncarkich, wizyty w warsztacie pobróbki kamieni szlachetnych.  Pobyt uczniów w rodzinach tureckich także wpłynął na poznanie kultury i tradycji goszczącego państwa. Olbrzymia troska i opiekuńczość rodzin tureckich dała naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i wpłynęła na zacieśnienie się relacji między  dziećmi Tureckimi i Polskimi. Uczniowie zżyli się z rodzinami goszczącymi i utrzymują z nimi nadal kontakt.

            Nauczyciele przedstawili prezentacje dotyczące systemów edukacji w poszczególnych krajach, przedstawiali również prezentacje i filmy prezentujące miasta i szkoły. Zawiązali współpracę, która umożliwia wymianę dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi, podnesienie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów Erasmus +.