Sprzątanie Świata

20 września uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegła pod hasłem „„NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”. Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.