Karta zgłoszenia na półkolonię 2019r.

Rekrutacja – najważniejsze terminy: 

Klasa I 

 17. 05. 2019r.  – opublikowanie listy zakwalifikowanych,

17. 05.  – 23.05. 2019r.  do godz. 15.00  – potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole,

 27. 05. 2019r.  – opublikowanie list przyjętych.

Rekrutacja do klasy pierwszej  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia 

Załącznik do Zarządzenia

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  przy PSP nr 32 
Zasady rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia
U
CHWAŁA NR 460/2017

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Informacje związane z Egzaminem Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty – prezentacja

Poradnik absolwenta gimnazjum
i absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej