2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.