Nauczyciele

Wychowanie przedszkolne:
Elżbieta Polit

Edukacja wczesnoszkolna:
Małgorzata Adamiec
Małgorzata Murawska
Iwona Czyżewska
Beata Gadaj
Krystyna Podgórska
Małgorzata Chmielewska

J. polski:
Anna Wolska
Anna Wieruszewska
Katarzyna Towarek
Agnieszka Cieslak

J. angielski:
Dorota Wieruszewska
Agnieszka Szyszka – Fereniec
Anna Jędras
Paweł Wilk

J. niemiecki:
Magdalena Błaszczyk

J. hiszpański:
Jarosław Barański

Historia:
Joanna Kowalska
Agnieszka Stawińska

WOS
Agnieszka Stawińska

Matematyka:
Elżbieta Grzegorczyk
Małgorzata Pyrek
Irena Krawczyk
Kamila Pyrka

Przyroda:
Barbara Boguszewska

Biologia:
Aneta Wrochna

Geografia:
Dorota Szczepańska
Magdalena Górska

Chemia:
Magdalena Dubińska

Fizyka:
Magdalena Górska

Informatyka:
Magdalena Łysakowska
Elżbieta Grzegorczyk

Technika:
Magdalena Łysakowska

Plastyka:
Beata Chudziak

 Muzyka:
Beata Chudziak
Agnieszka Jakubowska

Religia:
ks. Krzysztof Nowosielski
Ewa Mężyk
Paulina Skórnicka

Wychowanie fizyczne:
Aldona Mazur
Marcin Skrok
Natalia Machnio
Aneta Stefańska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Skwarczyńska

Doradztwo zawodowe
Magdalena Górska

Świetlica szkolna:
Marzena Zawadzka
Karolina Pożyczka
Iwona Marciszonek
Alina Kieczmur

Pedagog szkolny:
Izabela Podsiadło

Logopeda:
Barabara Boguszewska

Nauczyciele specjaliści pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Ewa Banach
Magdalena Ciszek
Marta Kowalczyk

Biblioteka szkolna:
Aldona Mazur
Iwona Czarnecka