Turniej Mikołajkowy

7.12.2018r. po raz piąty w naszej szkole odbył się Turniej Mikołajkowy dla oddziału przedszkolnego. Celem turnieju byłą integracja dzieci, rodziców oraz uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze zabawowym. Uczniowie w formie „Wyścigi rzędów” uczestniczyli w 4 konkurencjach. Tradycją turnieju stało się, iż rodzice wykonywali konkurencje w płetwach. Wielką niespodzianką było przybycie Świętego Mikołaja, który zasiadł do komisji z panią Vice Dyrektor D. Szczepańską oraz z panią z Rady Rodziców J. Goliat. Mikołaj przygotował prezenty z zagadkami dla rodziców oraz worki upominków, ufundowanych przez Szkolną Kasę Oszczędzania przy PSP 32, po które rodzice wykonali szybki bieg, rywalizując między sobą i zdobywając punkty dla swoich drużyn. Na zakończenie turnieju wszyscy uczestniczyli w zabawie tanecznej z Mikołajem. Impreza sportowa przebiegała w miłej, świątecznej atmosferze….