Wycieczka 1B do straży pożarnej

Dnia 8.X.2019 roku dzieci z klasy 1b odwiedziły Komendę Straży Pożarnej na ul. Traugutta w Radomiu. Podczas wizyty w jednostce dzieci wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny Dom”. Dowiedziały  się z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać  w domu lub mieszkaniu, jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla. Zostały poinformowane  jak zachować się w , gdy powstaje pożar. Wykazały się zdobytą wiedzą korzystając z telefonu alarmowego w celu wezwania straży pożarnej. Duże wrażenie zrobił na dzieciach samochód strażacki z drabiną i zjazd strażaków  po rurze. Wracając do szkoły, opowiadały z zachwytem swoje „strażackie przeżycia”.