Żywa lekcja historii

W poniedziałek 30 września upamiętniliśmy 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przybyli do naszej szkoły dwaj rycerze z Bractwa Rycerskiego Kerin. Goście poprowadzili nas przez ten tragiczny okres historii naszego kraju. W ciekawy sposób, angażując do współpracy wielu uczniów, przybliżyli nam wiedzę na temat sytuacji Polski tuż przed wybuchem wojny, kampanii wrześniowej, zbrodni katyńskiej, bitwy pod Monte Cassino oraz trudnych i nieraz dramatycznych przeżyć związanych ze smutną okupacyjną rzeczywistością. Najwięcej entuzjazmu wywołały scenki, nawiązujące do wydarzeń historycznych. w których grali nasi uczniowie. Niektórzy z nich w mundurach prezentowali się doskonale.  Wiele faktów, tych znanych i mniej znanych przedstawionych przez prowadzących pozostanie nam długo w pamięci.  Zapamiętamy również, że II wojna światowa jest nie tylko podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.